Beş Adet Yazı ve Kitapçık
Gönderen komdev - June 13 2019 21:01:06
GENEL BİR AÇIKLAMA

Bu kez, 1980’li yıllarda yazdığım beş adet yazı ve kitapçığı yayımlıyorum. Değişik sorunları ele alan bu ürünlerin hem devrim ve sosyalizm savaşımının güncel sorunlarına hem de Türkiye ve Kuzey Kürdistan’ın devrimci politik tarihine ilgi duyanlar için yararlı olacaklarını düşünüyorum.
Haber Metni
GENEL BİR AÇIKLAMA

Bu kez, 1980’li yıllarda yazdığım beş adet yazı ve kitapçığı yayımlıyorum. Değişik sorunları ele alan bu ürünlerin hem devrim ve sosyalizm savaşımının güncel sorunlarına hem de Türkiye ve Kuzey Kürdistan’ın devrimci politik tarihine ilgi duyanlar için yararlı olacaklarını düşünüyorum.

Yazı ve kitapçıklarda adı geçen birçok politik parti, örgüt ve çevre artık politik tarihin konusu durumundadır. Buna karşılık ele alınan birçok sorun can alıcı olma özelliklerini hâlâ koruyor.

Yayımlanan yazı ve kitapçıkların listesi aşağıdadır:
Bugüne dek sınırlı sayıda okura ulaşabilen bu yazı ve kitapçıkları çok sayıda okurun eleştirel değerlendirmesine sunuyorum.

A.H.Yalaz
13 Haziran 2019 

İlgili yazı ya da kitapçıkları okumak için aşağıdaki linklere tıklayınız.

Partileşme Sürecine Genel Bir Bakış (2 Mayıs 1985)

TDKP Parti Değil, Parti-Öncesi Komünist Bir Örgüttür (Ağustos 1985)

Tartışma Yayın Organı Değil, Sovyet Modern Revizyonizmine Karşı Teorik Mücadele Organı (12 mayıs 1986)

TDKP'nin Demokratik Diktatörlük Anlayışının Eleştirisi (27 Kasım 1986)

Örgütlenmede Günün Görevi İllegal Örgütleri Yeniden Örgütlemek ve Güçlendirmektir (2 Haziran 1987)