1957 MOSKOVA DEKLARASYONU ...
Gönderen komdev - July 12 2009 03:21:08
1957 MOSKOVA DEKLARASYONU, 1960 MOSKOVA BİLDİRGESİ VE BARIŞ BİLDİRİLERİNİN ELEŞTİRİSİ

Bu kitabı 1987 yılının güzünde yazdım. O dönemde Stalin’i kimi hatalarına karşın komünist olarak değerlendiriyordum. Daha önce de açıkladığım gibi, 4 Temmuz 2002 tarihinden bu yana, Lenin sonrası Sovyetler Birliği Komünist Partisi ve Stalin’in, özellikle 1920’li yıllar sonrası dönem için, ağır teorik, politik ve örgütsel hatalarına karşın komünist bir ideolojik-politik kimlik sahibi oldukları ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin sosyalist olduğu görüşünü artık savunmuyorum.
Haber Metni
1957 MOSKOVA DEKLARASYONU, 1960 MOSKOVA BİLDİRGESİ VE BARIŞ BİLDİRİLERİNİN ELEŞTİRİSİ

Bu kitabı 1987 yılının güzünde yazdım. O dönemde Stalin’i kimi hatalarına karşın komünist olarak değerlendiriyordum. Daha önce de açıkladığım gibi, 4 Temmuz 2002 tarihinden bu yana, Lenin sonrası Sovyetler Birliği Komünist Partisi ve Stalin’in, özellikle 1920’li yıllar sonrası dönem için, ağır teorik, politik ve örgütsel hatalarına karşın komünist bir ideolojik-politik kimlik sahibi oldukları ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin sosyalist olduğu görüşünü artık savunmuyorum.

Sözü edilen döneme ilişkin olarak şimdilik herhangi bir değerlendirme yapmıyorum. Kitap bu görüş değişikliği göz önünde tutularak okunmalı.

A. H. Yalaz
10 Temmuz 2009

Kitapçığı okumak için buraya tıklayınız. (PDF)

Kitapçığı okumak için buraya tıklayınız. (WORD)