“ÜÇÜNCÜ ENTERNASYONALİ OPORTÜNİZM TÜKETTİ”
Gönderen komdev - September 28 2008 23:17:46
“Üçüncü Enternasyonali Oportünizm Tüketti” başlıklı broşürü 1993 yılının güzünde kaleme aldım. Broşüre yüklediğim görev, Komünist Enternasyonal’i kapatma kararının eleştirisini yaparak dünya komünist hareketin sorunlarının bilimsel olarak tartışılmasına ve çözümüne katkıda bulunmaktı.

Haber Metni
Broşür, özellikle uygun ve yayınlamaya cüret edecek bir yayınevi bulunamadığından  ve politik zorluklar nedeniyle Türkiye’de yasal olarak yayımlanamadı. Bu nedenle katkısının çok sınırlı kaldığını sanıyorum. İnternet ortamı çok sayıda ilgili okura ulaşma olanağı sağlıyor. Broşürü geniş bir okur kitlesinin eleştirisine sunuyorum. Umarım ki, gereken ilgiyi görür ve yararlı olur.

Broşürde Stalin’in marksist bir usta olmadığı sonucuna vardığımı; ama onu hâlâ komünist olarak değerlendirmeye devam ettiğimi açıklamıştım. 4 Temmuz 2002 tarihinden bu yana, Lenin sonrası Sovyetler Birliği Komünist Partisi ve Stalin’in, özellikle 1920’li yıllar sonrası dönem için, ağır teorik, politik ve örgütsel hatalarına karşın komünist bir nitelik taşıdıkları ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin sosyalist olduğu görüşünü artık savunmuyorum. Sözü edilen döneme ilişkin olarak şimdilik herhangi bir değerlendirme yapmıyorum.

Komünist hareketin sorunlarının bilimsel olarak tartışılmasına ve çözümüne katkıda bulunabilmiş olmak dileğiyle.

A. H. Yalaz
28 Eylül 2008

Kitapçığı okumak için buraya tıklayınız. (PDF)

Kitapçığı okumak için buraya tıklayınız. (WORD)