Bilimsel Sosyalizm
   Nederlands                               www.bilimselsosyalizm.net  June 15 2024 00:30:08  
   Açılış_sayfanız_yapın  Sık_Kıllanılanlara_Ekle

   Ana Sayfa
   Yazılar/Broşürler
   Görüşler
   Komünist Hareketten
   Devrimci Basından
   Sol Hareketten
   Felsefe
   Katkılarınız
   Arşiv
   Sitede Ara
   Bağlantılar
   İletişim

English
   Home
   Opinion
   Revolutionary Press
   Left Movement
   Philosophy
   Site search
   Web links
   ContactTÜRKİYE CUMHURİYETİ ORDUSU SURİYE’DEN DEFOL!
Yazılar-Broşürler(Bu yazıdan önce, görece ayrıntılı bir analiz için, bu sitede yayımlanan 5 Mart 2016 tarihli “ORTADOĞU’DA EMPERYALİST YENİDEN-PAYLAŞIM SAVAŞI VE KOMÜNİST-DEVRİMCİ TUTUM” başlıklı yazımın okunmasını salık veririm.)

Türkiye Cumhuriyeti (TC) tarafından, gerek Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nin gerekse Rusya’nın “izin” vermesi üzerine,  yapılan “Barış Pınarı Harekâtı” adı verilen saldırganlık ve işgal harekâtı sürüyor. ABD ve Rusya Federasyonu ve dolaylı olarak Baas rejimi hükümetleri ile politik İslamcı Erdoğan hükümeti arasında yapılan anlaşmalar nedeniyle Suriye’nin içinde bulunduğu durum daha da karmaşıklaştı. Suriye fiilen birkaç askeri ve politik nüfuz bölgesine bölünmüş bir coğrafyadır. Çok sayıda iç ve dış politik ve askeri oyunculu bir coğrafya. Suriye’de var olan durum çok yönlü ve çok etmenli kapsamlı ve ayrıntılı yeni bir politik ve askeri analizin konusu olmalıdır ama şimdilik genel çizgileriyle bir durum saptaması yaparak tutumumu açıklamakla yetineceğim. 
SELAM OLSUN KOMÜNİST-DEVRİMCİ GARBİS ALTINOĞLU’NA
Yazılar-BroşürlerGarbis Altınoğlu’nun aramızdan ayrıldığı haberini aldığım zaman hem büyük bir üzüntü duydum hem de öfke.  Onunla savaşım yoldaşı olmamızın verdiği üzüntü bir yana, Türkiye ve Kuzey Kürdistan ve genel olarak dünya komünist-devrimci hareketi on yılların ürünü olan bilgi ve deneyim birikimine sahip olan bir komünist-devrimciyi yitirdi.
Beş Adet Yazı ve Kitapçık
Yazılar-BroşürlerGENEL BİR AÇIKLAMA

Bu kez, 1980’li yıllarda yazdığım beş adet yazı ve kitapçığı yayımlıyorum. Değişik sorunları ele alan bu ürünlerin hem devrim ve sosyalizm savaşımının güncel sorunlarına hem de Türkiye ve Kuzey Kürdistan’ın devrimci politik tarihine ilgi duyanlar için yararlı olacaklarını düşünüyorum.
Demokratik Devrim mi? Sosyalist Devrim mi?
Yazılar-Broşürler
AÇIKLAMA

“Demokratik Devrim mi? Sosyalist Devrim mi?” kitabını Ağustos 1987’de yazdım.

Geride kalan yaklaşık 32 yıl içinde Türkiye ve Kuzey Kürdistan coğrafyası toplumsal yaşamın her alanında büyük değişiklikler geçirdi. Kitap okunurken bunun hesaba katılması gerektiği açık olmakla birlikte, kitabın ele aldığı sorunlar (devrim aşamaları, devrimde önderlik, devlet iktidarı, devrim programı, strateji vb.) güncelliğini korumaktadırlar.
Pagina/Sayfa 3 - 23 < 1 2 3 4 5 6 > >>