Bilimsel Sosyalizm
   Nederlands                               www.bilimselsosyalizm.net  June 07 2023 07:13:48  
   Açılış_sayfanız_yapın  Sık_Kıllanılanlara_Ekle

   Ana Sayfa
   Yazılar/Broşürler
   Görüşler
   Komünist Hareketten
   Devrimci Basından
   Sol Hareketten
   Felsefe
   Katkılarınız
   Arşiv
   Sitede Ara
   Bağlantılar
   İletişim

English
   Home
   Opinion
   Revolutionary Press
   Left Movement
   Philosophy
   Site search
   Web links
   ContactKOMÜNİST HAREKETİN SORUNLARI, GÖREVLERİ ... -1-
Yazılar-BroşürlerKOMÜNİST HAREKETİN SORUNLARI, GÖREVLERİ VE ÖNCELİKLERİNE GENEL BİR BAKIŞ VE ÖNERİLER (1) (A.H.Yalaz)

Giriş

Birkaç gruptan oluşan Türkiye ve Kuzey Kürdistan komünist hareketinin yeniden partileşme sürecini yaşadığı tarihsel koşullarda, genel olarak partileşme sürecini, bu süreçte komünist hareketin sorunlarını, görevlerini ve önceliklerini enine boyuna irdelemek ve açıklamak yaşamsal bir öneme sahiptir. (2)
KOMÜNİST HAREKETİN SORUNLARI, GÖREVLERİ ... -2-
Yazılar-BroşürlerGenel Çizgileriyle Komünist Hareketin Partileşme Süreci

Komünist Hareketin Doğuşu ve Evrimi
Kapitalizm nasıl eşitsiz ve sıçramalı gelişirse, işçi sınıfı hareketinin yanı sıra, komünist hareketin gelişmesi de eşitsiz ve sıçramalı olur. Bu nedenledir ki, komünist hareketin doğuşu ve evrimi, her bir ülkenin somut tarihsel koşulları içinde somut olarak incelenmesi gereken bir sorundur. Burada, asıl olarak, bilimsel komünizmin henüz yeni girdiği ülkelerde evrensel geçerliliği olan ortaya çıkış yolu üzerinde duracağım.
KOMÜNİST HAREKETTE ZİHİNSEL DEVRİM ZORUNLULUĞU ve ...
Yazılar-BroşürlerKOMÜNİST HAREKETTE ZİHİNSEL DEVRİM ZORUNLULUĞU ve “KOMÜNİST KİMDİR?” SORUSU (A.H.Yalaz)

1980 yenilgisinden sonra, çeşitli nedenlerle, üzerine birkaç kez yazdığım; 1980'li ve 1990'lı yıllarda, komünistlerle ve demokrat-devrimcilerle birçok kez sözlü olarak tartıştığım bir sorunu yeniden ele almak istiyorum. Komünistlerin, komünist sempati-zanların ve komünizme yakınlık duyan herkesin tartışmaya gereksinimleri olduğunu düşündüğüm bir sorun bu.
NEOLIBERALISM and PERESTROIKA (A. H. Yalaz)
OpinionThe impact of neoliberal offensive of the Western capital on
launching perestroika in the former Soviet Union
Pagina/Sayfa 20 - 22 << < 17 18 19 20 21 22 >