Bilimsel Sosyalizm
   Nederlands                               www.bilimselsosyalizm.net  August 12 2022 01:22:40  
   Açılış_sayfanız_yapın  Sık_Kıllanılanlara_Ekle

   Ana Sayfa
   Yazılar/Broşürler
   Görüşler
   Komünist Hareketten
   Devrimci Basından
   Sol Hareketten
   Felsefe
   Katkılarınız
   Arşiv
   Sitede Ara
   Bağlantılar
   İletişim

English
   Home
   Opinion
   Revolutionary Press
   Left Movement
   Philosophy
   Site search
   Web links
   ContactKOMÜNİST HAREKETİN GENEL VE KRONİK KRİZİ ÜZERİNE -2-
Yazılar-Broşürler
6. Kazanılan mevziler savunulacak, teori geliştirilecek ve örgütler hazırlanacaktır
“Eğer geçmişe bir gözünle bakarsan tek gözün kördür; ama geçmişi unutursan iki gözün de kördür” (Bir Rus atasözü)
(I) BİR EMPERYALİST YENİDEN YAPILANDIRMA PROJESİ:
Yazılar-Broşürler
BİR EMPERYALİST YENİDEN YAPILANDIRMA PROJESİ: GENİŞ ORTADOĞU İNİSİYATİFİ (I)

(A.H. Yalaz)

Giriş


Belirgin bir projenin varlığından söz etmek olanaklı olmasa bile, son zamanlarda sözü çok edilen bir emperyalist girişim “Geniş Ortadoğu İnisiyatifi” (GOİ). Bu girişim, “yeni dünya düzeni” olarak da adlandırılan ABD’nin dünyaya tek başına hakim olma, dünyayı tek başına yönetme politik stratejisinin bir parçası, ABD dış politikasının bir unsuru. GOİ, ABD emperyalizminin dünya imparatorluğu kurma stratejik planının taktik bir aşamasıdır.
(II) BİR EMPERYALİST YENİDEN YAPILANDIRMA PROJESİ:
Yazılar-Broşürler
BİR EMPERYALİST YENİDEN YAPILANDIRMA PROJESİ: GENİŞ ORTADOĞU İNİSİYATİFİ (II)

Bir önceki bölümde “Geniş Ortadoğu İnisiyatifi”nin (GOİ) teori ve pratiğini, bu inisiyatife Arap dünyasından ve emperyalist cepheden gösterilen tepkileri ele almıştım. Bu bölümde, ABD’nin dünyayı tek başına yönetme politik stratejisini gerçekleştirmeyi amaçlayan küresel yeniden yapılandırmanın (16) ilk aşamasını oluşturan ve geniş bir politik coğrafyanın yeniden yapılandırılmasını gerçekleştirmeyi amaçlayan bu emperyalist projede “Yeni NATO”ya ve Türkiye’ye verilmek istenen rolleri ele alacak ve bazı sonuçlar çıkaracağım.

KOMÜNİST HAREKETİN SORUNLARI, GÖREVLERİ ... -1-
Yazılar-BroşürlerKOMÜNİST HAREKETİN SORUNLARI, GÖREVLERİ VE ÖNCELİKLERİNE GENEL BİR BAKIŞ VE ÖNERİLER (1) (A.H.Yalaz)

Giriş

Birkaç gruptan oluşan Türkiye ve Kuzey Kürdistan komünist hareketinin yeniden partileşme sürecini yaşadığı tarihsel koşullarda, genel olarak partileşme sürecini, bu süreçte komünist hareketin sorunlarını, görevlerini ve önceliklerini enine boyuna irdelemek ve açıklamak yaşamsal bir öneme sahiptir. (2)
Pagina/Sayfa 19 - 22 << < 16 17 18 19 20 21 22 >