Bilimsel Sosyalizm
   Nederlands                               www.bilimselsosyalizm.net  October 02 2023 08:56:57  
   Açılış_sayfanız_yapın  Sık_Kıllanılanlara_Ekle

   Ana Sayfa
   Yazılar/Broşürler
   Görüşler
   Komünist Hareketten
   Devrimci Basından
   Sol Hareketten
   Felsefe
   Katkılarınız
   Arşiv
   Sitede Ara
   Bağlantılar
   İletişim

English
   Home
   Opinion
   Revolutionary Press
   Left Movement
   Philosophy
   Site search
   Web links
   ContactEkim Devriminin Dördüncü Yıldönümü Üzerine (V.İ.Lenin)
Yazılar-Broşürler25 Ekim’in (7 Kasım) dördüncü yıldönümü yaklaşıyor.

Bu büyük gün bir o kadar geride kaldıkça, Rusya’daki proleter devrimin önemi bir o kadar berraklaşıyor, biz de bir bütün olarak çalışmamızın pratik deneyimlerinin anlamını bir o kadar derinden idrak ediyoruz.

En kısa —ve tabii ki bütünüyle tamam ve tam olmayan— özeti ile bu anlam ve bu deneyim şöyle özetlenebilir:
A.H.Yalaz'ın Açıklaması
Yazılar-BroşürlerProleter Devrimciler Koordinasyonu (PDK) ile yaklaşık olarak dört yıldır sürdürdüğüm örgütlü-politik çalışmaya 17 Ağustos 2006 tarihi itibarıyla son verdim.

Beni PDK'yla örgütsel ilişkileri sona erdirmek zorunda bırakan asıl neden, "olağan" koşullarda örgütsel ayrılıklara neden olacak önemli teorik ve politik görüş ayrılıklarının da varolmasına karşın, örgüt içi görüş ayrılıklarının ve sorunların ele alınışında kabul edilemez üslup ve dil kullanımında da ifadesini bulan genel olarak sosyalist politik kültüre, özel olarak sosyalist tartışma kültürüne ilişkin ilkesel anlaşmazlıklardı.
SİYONİST BARBARLIK VE EMPERYALİST SAVAŞ HAZIRLIKLARI (A. H. Yalaz)
GörüşlerEmperyalizmin “Ortadoğu’daki” en güvenilir ileri karakolu olan saldırgan ve yayılmacı Siyonist İsrail devleti, Filistin ve Lübnan halklarına karşı yayılmacı savaşını iğrenç bir barbarlıkla sürdürüyor. Haydut İsrail devleti, askerlerinin Hamas militanları tarafından tutsak edilmesini bahane ederek Hamas’ı sindirmek, en azından Hamas hükümetini yıkmak istiyor. Bu kısa-erimli amacına ulaşmak için Filistin’de iç savaş kışkırtıcılığı yapıyor. Askerlerinin sınır-ötesi bir askeri operasyonla Hizbullah savaşçıları tarafından tutsak alınmasını bahane ederek, “yaz yağmurları” adı altında bomba ve ölüm yağdırıyor Lübnan halkının üstüne. Lübnan’da da iç savaş kışkırtıcılığı yapıyor.

International Women's Day
OpinionAlexandra Kollontai 1920

A MILITANT CELEBRATION
Women's Day or Working Women's Day is a day of international solidarity, and a day for reviewing the strength and organization of proletarian women.

But this is not a special day for women alone. The 8th of March is a historic and memorable day for the workers and peasants, for all the Russian workers and for the workers of the whole world. In 1917, on this day, the great February revolution broke out.[2] It was the working women of Petersburg who began this revolution; it was they who first decided to raise the banner of opposition to the Tsar and his associates. And so, working women's day is a double celebration for us.
Pagina/Sayfa 16 - 23 << < 13 14 15 16 17 18 19 > >>