Bilimsel Sosyalizm
   Nederlands                               www.bilimselsosyalizm.net  June 15 2024 00:41:09  
   Açılış_sayfanız_yapın  Sık_Kıllanılanlara_Ekle

   Ana Sayfa
   Yazılar/Broşürler
   Görüşler
   Komünist Hareketten
   Devrimci Basından
   Sol Hareketten
   Felsefe
   Katkılarınız
   Arşiv
   Sitede Ara
   Bağlantılar
   İletişim

English
   Home
   Opinion
   Revolutionary Press
   Left Movement
   Philosophy
   Site search
   Web links
   ContactBİR TARİH ÇARPITICISININ İFTİRALARI ...
Yazılar-BroşürlerBİR TARİH ÇARPITICISININ İFTİRALARI ÜZERİNE DEVRİMCİ HAREKETE AÇIKLAMA

Kısa bir süre önce elime Çe-Kay Yayınevi tarafından yayımlanan “ANILAR VE DEĞERLENDIRMELER IŞIĞINDA TARİHE YOLCULUK: Haksızlığa Uğramış ve Komünist Değerleri Gizlenmeye Çalışmış Bir Örgüt: TKP-ML Hareketi..!” başlıklı bir kitap geçti. İkinci sayfada kitabın TKP-ML Hareketi’nin tarihine ilişkin birinci cilt olduğu belirtiliyor. Kitabın yazarı Serdar Ağca Kaya.

Kitabın bütününü henüz okumadım. “İçindekiler” bölümünü gözden geçirdim. Sayfalar arasında gezindim. Kimi paragrafları okudum. Okur hatalı bilgiler, çarpıtmalar, iftiralarla vb. dolu bir “tarih” kitabıyla karşı karşıya.

Diğer şeylerin yanı sıra, kitapta gizli bir örgütte gizli kalması gereken bilgiler ifşa ediliyor. Yazar hem 12 Eylül 1980 askeri faşist darbesinden sonra TKP/ML Hareketi Merkez Komitesi’nin açığa çıkmadığını yazıyor, hem de kimin Merkez Komitesi üyesi olduğunu ve hangi organda yer aldığını. Varsayımda bulunuyor olsa bile ihbarcılıktır bu. Devletin istihbarat ve emniyet denilen organlarının arşivlerine giren ya da girecek olan yazdıklarının, bugün ya da gelecekte (geçmişe ilişkin olarak da) kullanılmayacağını düşünüyor olmalı.
MAO ZEDUNG REVİZYONİZMİNİ MAHKÛM EDİYORUZ!
Yazılar-BroşürlerTKP/ML HAREKETİ MERKEZ KOMİTESİ İmzalı 22 Mart 1980 Tarihli "MAO ZEDUNG REVİZYONİZMİNİ MAHKÛM EDİYORUZ!" Başlıklı Bildiri’nin Yayımlanmasına İlişkin Açıklama

Aşağıda okuyacağınız yazı, Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist Hareketi (TKP/ML Hareketi) Merkez Komitesi’nin 13 Haziran 1979 tarihinde başlattığı Çin Komünist Partisi (ÇKP) ve Mao Zedung’u değerlendirme kampanyasının sonuç bildirisidir.

Türkiye ve Kuzey Kürdistan devrimci hareketinin yakın politik tarihini araştırmak ve irdelemek bakımından da önemli bir belge olduğunu düşündüğüm ve politik koşullar nedeniyle çok az sayıda okura ulaşabilen bu bildiriyi, revizyonist Mao Zedung Düşüncesi"nin TKP/ML Hareketi'nin görüşleri üzerindeki etkilerini komünist-devrimci bir biçimde yadsımanın bir gereği olarak, yayımlıyorum. Burada özellikle vurgulanması gereken odur ki, “Mao Zedung Düşüncesi”, kurucu önderi İbrahim Kaypakkaya başta olmak üzere, TKP/ML’nin kurucu üyelerinin ve diğer üyelerin ve üye adaylarının ideolojik, teorik ve politik görüşlerini çok yönlü olarak etkilemiştir.

Merkez Komitesi’nin duyurduğu gibi, revizyonist “Mao Zedung Düşüncesi”nin TKP/ML Hareketi’nin görüşleri üzerine etkilerini araştırmak ve tartışmak için yeni bir kampanya örgütlenecekti. Bildiri’nin sondan ikinci paragrafı şöyle:
“Revizyonist “Mao Zedung Düşüncesi”ne karşı tartışma kampanyasında ulaşılan sonuçlar uyarınca cepheden mücadele yürütmenin yanı sıra, hareketimiz, aynı zamanda, bu küçük-burjuva revizyonist teorinin üzerimizdeki etkilerini araştırma ve inceleme faaliyetini yeni bir tartışma kampanyası olarak yürütecektir.”

12 Eylül 1980 askeri-faşist darbesinin yol açtığı politik koşullar ve ideolojik, politik ve örgütsel tasfiyecilerin eylemleri nedeniyle bu ikinci kampanya, en azından yazarın tanık olduğu dönemde, örgütlenemedi. Böylesi bir kampanyanın örgütlenememesinde TKP/ML Hareketi’nin ikinci konferansının örgütlenmesi süreci yaşanırken, örgütün devrimin karakteri konusundaki temel görüşlerini reddeden, hatta örgütün politik bir örgüt değil de yalnızca “ideolojik bir akım” olduğu savında olan kimi hizipçi-komplocu Merkez Komitesi üyelerinin, konferans toplanmaksızın, kendi görüşlerini 1979 yılında toplanan Birinci (Nisan) Konferans tarafından kabul edilen örgütün görüşlerinin yerine geçirmek için, yetkili olmadıkları halde Merkez Komitesi imzalı kararlar alarak örgüt-içi darbe yapmaları nedeniyle Merkez Komitesi’nde yaşanan 12 Şubat 1984 tarihli bölünmenin rolü özellikle vurgulanmalıdır.

Komünist hareketin geleceği bakımından ideolojik ve teorik olarak atılım yapma sürecinin sürdürülmesi için büyük önem taşıdığını düşündüğüm bu bildirinin okurdan gereken ilgiyi göreceğini umarım.

A. H. Yalaz
23 Haziran 2023

Bildiriyi okumak için buraya tıklayınız...


14 Mayıs 2023 Seçimlerinde Komünist-Devrimci Tutum
Yazılar-Broşürler14 Mayıs 2023’te hem Türkiye Cumhuriyeti ‘cumhurbaşkanlığı’ makamı, hem de Türkiye Büyük Millet Meclis (bundan böyle TBMM ya da parlamento) üyelikleri için seçimlerin yapılacağı açıklandı. Bu seçimler cumhurbaşkanlığı kurumunun başına kimin seçileceği ve parlamento üyelerinin kimler olacağının belirlenmesinin ötesinde anlam taşıyorlar. Söz konusu olan, aynı zamanda, Türkiye ve Kuzey Kürdistan coğrafyasında kapitalist politik egemenliğin, devletin alacağı biçimin oylanmasıdır da: “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi” adı verilen başkanlık sistemi korunacak mı, yoksa parlamenter sisteme dönüş süreci mi başlatılacak? Özellikle cumhurbaşkanlığı seçimi bu soruya da yanıt verecektir. Var olan politik ortam, aşağıda açıklanacağı gibi, komünist-devrimcilerin iki farklı taktik tutum takınmalarını gerektirmektedir. Şimdilik şu noktayı vurgulamakla yetineyim: Devlet başkanlığı için yapılacak seçimle parlamento üyelikleri için yapılacak seçimlere teorik ve politik-pratik yaklaşım arasında ayrım yapmak gerekir. Cumhurbaşkanlığı seçimi söz konusu olduğunda taktik tutum hiçbir adayın desteklenmemesi olurken, parlamento seçimlerinde yalnızca komünist-devrimci adayların desteklenmesi olmalıdır.
TÜRKİYE DEVRİMİNİN YENİLGİSİ ÜZERİNE
Yazılar-Broşürler5 Ocak 2022 tarihli not:
Aşağıdaki yazı bir tartışma taslağı olarak 39 yıl önce yazıldı. Yazıyı, dipnotta belirtildiği gibi, 28 Ağustos 1985 tarihinde yayımlamaya karar verdim ama çeşitli nedenlerle bugüne dek yayımlanmadı. Bu nedenler içinde kabul edilemez olduğunu düşündüğüm kişisel ihmalimi özellikle vurgulamak isterim.  Bugün bu yazıyı, başta komünist ve devrimci-demokratlar olmak üzere, Türkiye ve Kuzey Kürdistan devriminin/devrimlerinin sorunlarına ilgi duyanların eleştirel irdelemesine sunuyorum.

A. H. Yalaz

DEVRİM YENİLDİ, YAŞASIN DEVRİM!

12 Eylül 1980 askeri faşist darbesi ile birlikte karşı-devrim geçici politik bir zafer kazandı. Genel kabul gören bir tespittir bu. Neye karşı kazanılmış bir zaferdir bu? Ortada yenen olduğuna göre yenilen kimdir? Yenilginin göstergeleri ve nedenleri nelerdir?


Pagina/Sayfa 2 - 23 < 1 2 3 4 5 > >>