Bilimsel Sosyalizm
   Nederlands                               www.bilimselsosyalizm.net  October 25 2020 05:33:11  
   Açılış_sayfanız_yapın  Sık_Kıllanılanlara_Ekle

   Ana Sayfa
   Yazılar/Broşürler
   Görüşler
   Komünist Hareketten
   Devrimci Basından
   Sol Hareketten
   Felsefe
   Katkılarınız
   Arşiv
   Sitede Ara
   Bağlantılar
   İletişim

English
   Home
   Opinion
   Revolutionary Press
   Left Movement
   Philosophy
   Site search
   Web links
   ContactBİR GEÇİŞ TOPLUMU OLARAK SOSYALİST TOPLUM ...
Yazılar-BroşürlerBİR GEÇİŞ TOPLUMU OLARAK SOSYALİST TOPLUM SINIFSIZ BİR TOPLUM DEĞİLDİR (A.H. Yalaz)

Komünist toplumun alt ya da birinci aşamasını -yani sosyalizmi- sınıfsız bir toplumsal gelişme aşaması olarak kabul eden görüş bilimsel değildir. Marksizm-Leninizm’e aykırıdır. Aykırıdır; çünkü, bu bilime göre, genellikle sosyalizm olarak adlandırılan komünist toplumun alt aşaması, komünizmin kapitalizmden doğduğu biçimiyle durumudur.
Devletin İşlevlerini Açıklamada Diyalektik Sınıf Analizinin Vazgeçilmezliği (1)
Yazılar-Broşürler(A.H.Yalaz)

Giriş
Kapitalist toplumun işleyişini incelemede, anlamada ve açıklamada sınıf analizinin artık zamanının geçtiği düşünü, son on yıllarda, sosyal bilim çevrelerinde alışılmış bir şey ya da moda olageldi. Ona kuşku yok ki, bugünkü kapitalist toplumun sosyoekonomik, politik ve kültürel yapıları büyük değişiklikler geçirdi.
KÜRESEL POLİTİK-EKONOMİK YENİDEN YAPILANDIRMA VE ÖZELLEŞTİRME
Yazılar-BroşürlerKÜRESEL POLİTİK-EKONOMİK YENİDEN YAPILANDIRMA VE ÖZELLEŞTİRME (1) (A. H. Yalaz)

Giriş

“Küreselleşme” ve özelleştirme son yirmi yılda yaşanan ekonomik değişimleri belirtmek için en çok kullanılan iki kavram. “Küreselleşme” ve özelleştirme süreçlerinin hangi yollarla birbiriyle ilişki içinde olduklarını ele almadan önce, ilk olarak dünya ekonomisinin yeniden yapılandırılmasını gerekli kılan nedenleri incelemek istiyorum. İkinci olarak, küresel yeniden yapılandırma sürecinin kısa bir tablosunu sunacağım.
SÖMÜRGECİ TÜRK DEVLETİ KÜRDİSTAN’DAN DEFOL! (A. H. Yalaz)
Yazılar-BroşürlerSömürgeci Türk devleti Güney Kürdistan’da geniş ölçekli bir savaş başlatmanın eşiğinde. Türkiye Cumhuriyeti (TC) parlamentosunun, sınır ötesi askeri harekat yapma yetkisini hükümete veren tezkereyi kabul ettiği 17 Ekim 2007 tarihinden bu yana, hem Kuzey Kürdistan’da, hem de Güney Kürdistan’da politik ortam oldukça gerginleşti.
Pagina/Sayfa 7 - 21 << < 4 5 6 7 8 9 10 > >>