Bilimsel Sosyalizm
   Nederlands                               www.bilimselsosyalizm.net  December 05 2021 02:15:24  
   Açılış_sayfanız_yapın  Sık_Kıllanılanlara_Ekle

   Ana Sayfa
   Yazılar/Broşürler
   Görüşler
   Komünist Hareketten
   Devrimci Basından
   Sol Hareketten
   Felsefe
   Katkılarınız
   Arşiv
   Sitede Ara
   Bağlantılar
   İletişim

English
   Home
   Opinion
   Revolutionary Press
   Left Movement
   Philosophy
   Site search
   Web links
   ContactKürt ulusunun kendi politik kaderini tayin hakkı ve “barış süreci”
Yazılar-BroşürlerKürt ulusunun kendi politik kaderini tayin etme savaşımı bugün “ barış süreci”  olarak nitelenen bir aşamaya ulaştı. Söz konusu olan, Kürt ulusunun kendi politik kaderini tayin hakkının olası gerçekleşme biçimlerinden biridir. PKK tarafından temsil edilen Kürt ulusal hareketi ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki görüşmeler, ve henüz hukuksal bir temele oturmamış da olsa yapılan anlaşma ya da uzlaşma, herhangi bir iç savaşın “ barış”  yapılarak sona erdirilmesi çerçevesinde değil, bir ulusun kendi politik kaderini tayin etme hakkının kullanılması çerçevesinde değerlendirilmelidir.

SOME THEORIES USED TO RESEARCH THE INTEGRATION OF ... (2) (Bibliography)
OpinionBibliography

Abadan-Unat, N. (1976). Turkish workers in Europe 1960-1975 : a socio-economic reappraisal.

Acemoglu, D. and D. Autor (2011 ). Lectures in Labor Economics. Retrieved August 5, 2013, from http://economics.mit.edu/files/4689

Adler, L.L. and U. P. Gielen (2003) (eds.). Migration: Immigration and Emigration in International Perspective. Westport, CT: Praeger.
1957 MOSKOVA DEKLARASYONU ...
Yazılar-Broşürler1957 MOSKOVA DEKLARASYONU, 1960 MOSKOVA BİLDİRGESİ VE BARIŞ BİLDİRİLERİNİN ELEŞTİRİSİ

Bu kitabı 1987 yılının güzünde yazdım. O dönemde Stalin’i kimi hatalarına karşın komünist olarak değerlendiriyordum. Daha önce de açıkladığım gibi, 4 Temmuz 2002 tarihinden bu yana, Lenin sonrası Sovyetler Birliği Komünist Partisi ve Stalin’in, özellikle 1920’li yıllar sonrası dönem için, ağır teorik, politik ve örgütsel hatalarına karşın komünist bir ideolojik-politik kimlik sahibi oldukları ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin sosyalist olduğu görüşünü artık savunmuyorum.
“ÜÇÜNCÜ ENTERNASYONALİ OPORTÜNİZM TÜKETTİ”
Yazılar-Broşürler“Üçüncü Enternasyonali Oportünizm Tüketti” başlıklı broşürü 1993 yılının güzünde kaleme aldım. Broşüre yüklediğim görev, Komünist Enternasyonal’i kapatma kararının eleştirisini yaparak dünya komünist hareketin sorunlarının bilimsel olarak tartışılmasına ve çözümüne katkıda bulunmaktı.
Pagina/Sayfa 6 - 21 << < 3 4 5 6 7 8 9 > >>