Bilimsel Sosyalizm
   Nederlands                               www.bilimselsosyalizm.net  December 05 2021 04:13:32  
   Açılış_sayfanız_yapın  Sık_Kıllanılanlara_Ekle

   Ana Sayfa
   Yazılar/Broşürler
   Görüşler
   Komünist Hareketten
   Devrimci Basından
   Sol Hareketten
   Felsefe
   Katkılarınız
   Arşiv
   Sitede Ara
   Bağlantılar
   İletişim

English
   Home
   Opinion
   Revolutionary Press
   Left Movement
   Philosophy
   Site search
   Web links
   ContactSOME THEORIES USED TO RESEARCH THE INTEGRATION OF ... (1)
OpinionSOME THEORIES USED TO RESEARCH THE INTEGRATION OF IMMIGRANTS INTO THE LABOUR-POWER MARKET

There are several theories that are used to research the integration or participation processes of immigrants into the labour-power market in the receiving capitalist societies. While some of them, such as human capital theory, are extensively used, others, such as Marxist class analysis, are largely ignored. In the following pages I provide a short account as well as critiques of these theories.

2.2.1 Human capital theory
The origin of human capital theory goes back to the emergence of classical economics in the 18th century. According to Fitzsimons (1999), in his book The Wealth of Nations (1776), “Adam Smith formulated the basis of what was later to become the science of human capital.”
Devlet başkanlığı seçiminde komünist-devrimci taktik: BOYKOT!
Yazılar-Broşürler

Türkiye ve Kuzey-Kürdistan'da yapılacak devlet başkanlığı (1) seçiminde dolaylı olarak söz konusu olan burjuva politik rejimin yakın gelecekte nasıl bir biçim alacağıdır da. Parlamenter sistem korunacak mı, yoksa (yarı)-başkanlık sistemine mi geçilecektir? Yasama, yürütme ve yargı güçler ayrılığına ilişkin ne tür değişiklikler söz konusu olabilir? Burjuva parlamenter rejim mi? Devlet başkanlığı sistemi mi? Sosyalizm savaşımı acısından hangisi tercih edilir? Bu soruları yanıtlamak bu yazının görevleri arasında değildir. Şimdilik, sosyalizm için savaşımda, politik rejimin karakterinin komünist-devrimcileri yakından ilgilendirdiğini vurgulamakla yetineyim.

Arnavutluk Üzerine Yazılar
Yazılar-BroşürlerSosyalizmin geçmişi ve geleceği geçmişte olduğu gibi günümüzde de tartışılmaktadır. Bunun nedenleri çoktur. Sosyalizmin ezilen halkların tek kurtuluş umudu olması en önemli gerekçedir. Bunun yanı sıra sosyalizmin kapitalizmin karşısında tek alternatif olması da aynı derecede önemli gerekçedir.


ANTİ-PERESTROYKA
Yazılar-BroşürlerBu kitabı, anti-perestroyka başlığını taşıyan çalışmanın birinci kitabı olarak, 25 yıl önce yazdım. Rus modern revizyonizmine karşı savaşımın aracı olan kitabın Önsöz’ünde şunları okuyoruz:

“Perestroyka'nın eleştirisini iki kitap olarak gerçekleştirmeyi planladım. Birinci Kitap, genel bir "Giriş Yerine" ile birlikte, tarımsal reformların eleştirisine ayrıldı. İkinci Kitap, revizyonist ekonomik teorinin ekonomi politik bilimi açısından görece daha geniş eleştirisi ile birlikte, sanayi ve ticaret alanlarındaki reform kararlarının eleştirisini içerecektir. “

Pagina/Sayfa 5 - 21 << < 2 3 4 5 6 7 8 > >>