Bilimsel Sosyalizm
   Nederlands                               www.bilimselsosyalizm.net  June 07 2023 08:48:00  
   Açılış_sayfanız_yapın  Sık_Kıllanılanlara_Ekle

   Ana Sayfa
   Yazılar/Broşürler
   Görüşler
   Komünist Hareketten
   Devrimci Basından
   Sol Hareketten
   Felsefe
   Katkılarınız
   Arşiv
   Sitede Ara
   Bağlantılar
   İletişim

English
   Home
   Opinion
   Revolutionary Press
   Left Movement
   Philosophy
   Site search
   Web links
   ContactTHEORETICAL APPROACHES TO WORLD POLITICS (1)
Yazılar-Broşürler‘Theoretical Approaches to World Politics’  is written in the spring of 2000. I  offer it to critical public considerations without making any changes.

1. INTRODUCTION

My purpose in this paper is to provide an account of International Relations on the one hand and locate myself within the field on the other. There are a wide range of theoretical approaches to world politics with different epistemology, methodology and ontology. In creating an account of the field I shall mainly deal with (neo)realism, liberalism, Marxism, transnational historical materialism.

PARLAMENTER OPORTÜNİZM DEĞİL, KOMÜNİST-DEVRİMCİLİK! (1)
Yazılar-BroşürlerTürkiye ve Kuzey-Kürdistan coğrafyası yine tansiyonu yüksek bir seçim sürecinden geçiyor. Halk kitlelerinin politikaya ilgisinin seçim öncesi dönemlere göre çok daha fazla arttığı ve/veya artırıldığı bu dönemde “sol” politik hareket de iyice hareketlendi. Bu yazının görevi, seçime katılan politik partiler, örgütler, bloklar, bağımsız adaylar vb. de dahil olmak üzere, seçim sürecinin genel bir çözümlemesini yapmak değildir. Burada, asıl olarak, seçim sürecinin ve  parlamentonun devrim ve sosyalizm savaşımı için kullanılması görevi üzerinde durulacaktır.
SOME THEORIES USED TO RESEARCH THE INTEGRATION OF ... (1)
OpinionSOME THEORIES USED TO RESEARCH THE INTEGRATION OF IMMIGRANTS INTO THE LABOUR-POWER MARKET

There are several theories that are used to research the integration or participation processes of immigrants into the labour-power market in the receiving capitalist societies. While some of them, such as human capital theory, are extensively used, others, such as Marxist class analysis, are largely ignored. In the following pages I provide a short account as well as critiques of these theories.

2.2.1 Human capital theory
The origin of human capital theory goes back to the emergence of classical economics in the 18th century. According to Fitzsimons (1999), in his book The Wealth of Nations (1776), “Adam Smith formulated the basis of what was later to become the science of human capital.”
Devlet başkanlığı seçiminde komünist-devrimci taktik: BOYKOT!
Yazılar-Broşürler

Türkiye ve Kuzey-Kürdistan'da yapılacak devlet başkanlığı (1) seçiminde dolaylı olarak söz konusu olan burjuva politik rejimin yakın gelecekte nasıl bir biçim alacağıdır da. Parlamenter sistem korunacak mı, yoksa (yarı)-başkanlık sistemine mi geçilecektir? Yasama, yürütme ve yargı güçler ayrılığına ilişkin ne tür değişiklikler söz konusu olabilir? Burjuva parlamenter rejim mi? Devlet başkanlığı sistemi mi? Sosyalizm savaşımı acısından hangisi tercih edilir? Bu soruları yanıtlamak bu yazının görevleri arasında değildir. Şimdilik, sosyalizm için savaşımda, politik rejimin karakterinin komünist-devrimcileri yakından ilgilendirdiğini vurgulamakla yetineyim.

Pagina/Sayfa 5 - 22 << < 2 3 4 5 6 7 8 > >>