Bilimsel Sosyalizm
   Nederlands                               www.bilimselsosyalizm.net  July 21 2024 10:24:51  
   Açılış_sayfanız_yapın  Sık_Kıllanılanlara_Ekle

   Ana Sayfa
   Yazılar/Broşürler
   Görüşler
   Komünist Hareketten
   Devrimci Basından
   Sol Hareketten
   Felsefe
   Katkılarınız
   Arşiv
   Sitede Ara
   Bağlantılar
   İletişim

English
   Home
   Opinion
   Revolutionary Press
   Left Movement
   Philosophy
   Site search
   Web links
   ContactİBRAHİM KAYPAKKAYA ...
Yazılar-Broşürler
İBRAHİM KAYPAKKAYA'NIN KESİNTİSİZ DEVRİM VE SOSYALİZM ANLAYIŞININ ELEŞTİRİSİ

AÇIKLAMA

Bugün, Türkiye ve Kuzey Kürdistan topraklarında ortaya çıkan ve kök salan 1971 devrimci hareketinin önderlerinden İBRAHİM KAYPAKKAYA’nın Türkiye Cumhuriyeti’nin zindanlarından birinde devletin işkenceci cellatları tarafından katledilmesinin 45. yıldönümü. Cansız bedeninin yattığı mezarlığa girişin bile izne tabi olduğu, kendisini mezarı başında da anmanın hâlâ yasak olduğu devrimci özveri ruhunun seçkin temsilcilerinden olan bu kahraman devrimci önderi saygıyla anıyorum.  

Onu döneminin diğer önderlerinden ayırt eden teorik görüşleri içinde devlet sorununa, ulusal soruna ve, kimi hatalı değerlendirmelerine rağmen, Kemalist harekete ilişkin devrimci görüşlerini özellikle vurgulamak isterim. Kaypakkaya, devlet sorununda reformist ideolojik-politik  anlayışlara ve beklentilere devrimci bir noktadan saldırdı. Devleti adeta tarafsız bir hakem gibi gören ve hükümetlere saldırmakla yetinen egemen anlayışlara karşı savaşım yürüttü. Diğer şeylerin yanı sıra, “Ordu-Millet El Ele” gibi sloganlarda ifadesini bulan darbeci teori ve pratikleri eleştirdi. O, reformizmin ideolojik etkisi altında olan devrimci-demokrat harekette egemen olan  Mustafa Kemal hayranlığına karşı çıktı. Kürt ulusal sorununda devrimci bir çıkış yaptı. Bu sorunda da örnek oldu. Vurgulamalıyım ki, 1971 devrimci hareketi içinde komünist-devrimci teoriye en çok yaklaşan önder Kaypakkaya oldu.

Devrimci hareketin tarihinden öğrenilmesinin en etkili yolunun onu devrimci biçimde aşmak olduğunu on yıllardır vurgulayan bir komünist-devrimci olarak “İbrahim Kaypakkaya'nın Kesintisiz Devrim ve Sosyalizm Anlayışının Eleştirisi”  başlıklı kitapçığı okurun eleştirisine sunuyorum. 20 Ağustos 1986 tarihli kitapçık, taşıdığı başlıktan da anlaşılacağı gibi, Kaypakkaya’nın eleştiri yoluyla devrimci biçimde aşılması görevinin bir gereği olarak kaleme alındı.

Kitapçığın, demokratik devrim ve demokratik devrimden kesintisiz olarak sosyalist devrime geçiş gibi sorunların yanı sıra, devrimlerin karakterleri, demokratik diktatörlük ve proletarya diktatörlüğü ve sosyalizm gibi sorunların tartışılmasına ve kavranmasına (bugün böylesi bir tartışmanın ne ölçüde yapıldığından bağımsız olarak) önemli katkılarda bulunacağını düşünüyorum.  

A.H.Yalaz
18 Mayıs 2018

Kitapçığı okumak için buraya tıklayınız. (PDF)

Kitapçığı okumak için buraya tıklayınız. (WORD)