Bilimsel Sosyalizm
   Nederlands                               www.bilimselsosyalizm.net  July 21 2024 10:03:04  
   Açılış_sayfanız_yapın  Sık_Kıllanılanlara_Ekle

   Ana Sayfa
   Yazılar/Broşürler
   Görüşler
   Komünist Hareketten
   Devrimci Basından
   Sol Hareketten
   Felsefe
   Katkılarınız
   Arşiv
   Sitede Ara
   Bağlantılar
   İletişim

English
   Home
   Opinion
   Revolutionary Press
   Left Movement
   Philosophy
   Site search
   Web links
   Contact“ÜÇÜNCÜ ENTERNASYONALİ OPORTÜNİZM TÜKETTİ”
Yazılar-BroşürlerBroşür, özellikle uygun ve yayınlamaya cüret edecek bir yayınevi bulunamadığından  ve politik zorluklar nedeniyle Türkiye’de yasal olarak yayımlanamadı. Bu nedenle katkısının çok sınırlı kaldığını sanıyorum. İnternet ortamı çok sayıda ilgili okura ulaşma olanağı sağlıyor. Broşürü geniş bir okur kitlesinin eleştirisine sunuyorum. Umarım ki, gereken ilgiyi görür ve yararlı olur.

Broşürde Stalin’in marksist bir usta olmadığı sonucuna vardığımı; ama onu hâlâ komünist olarak değerlendirmeye devam ettiğimi açıklamıştım. 4 Temmuz 2002 tarihinden bu yana, Lenin sonrası Sovyetler Birliği Komünist Partisi ve Stalin’in, özellikle 1920’li yıllar sonrası dönem için, ağır teorik, politik ve örgütsel hatalarına karşın komünist bir nitelik taşıdıkları ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin sosyalist olduğu görüşünü artık savunmuyorum. Sözü edilen döneme ilişkin olarak şimdilik herhangi bir değerlendirme yapmıyorum.

Komünist hareketin sorunlarının bilimsel olarak tartışılmasına ve çözümüne katkıda bulunabilmiş olmak dileğiyle.

A. H. Yalaz
28 Eylül 2008

Kitapçığı okumak için buraya tıklayınız. (PDF)

Kitapçığı okumak için buraya tıklayınız. (WORD)