Bilimsel Sosyalizm
   Nederlands                               www.bilimselsosyalizm.net  July 21 2024 10:20:51  
   Açılış_sayfanız_yapın  Sık_Kıllanılanlara_Ekle

   Ana Sayfa
   Yazılar/Broşürler
   Görüşler
   Komünist Hareketten
   Devrimci Basından
   Sol Hareketten
   Felsefe
   Katkılarınız
   Arşiv
   Sitede Ara
   Bağlantılar
   İletişim

English
   Home
   Opinion
   Revolutionary Press
   Left Movement
   Philosophy
   Site search
   Web links
   Contact'Bilimsel Sosyalizm' Internet Sitesi Komünist Düsünce ve Eylemin Hizmetinde
New Page 1

Bağlantı kurduğunuz www.bilimselsosyalizm.net komünist düşünce ve eyleme hizmet etmek için kuruldu. Proletarya diktatörlüğü aracılığıyla komünist bir dünyanın örgütlenmesi için devrimci savaşımın zorunluluğunu savunan bir ideolojik-politik çizginin niteliğini belirlediği bir kürsü olan bu site, işçi sınıfına dayanan sosyalizm anlayışını savunan komünist bir devrimci tarafından yönetilmektedir. Yeni, komünist bir dünyanın kurulması için yürütülen savaşımda Marksizm-Leninizm'in yol göstericiliği olmazsa olmazdır. Komünizmin dünya ölçeğinde örgütlenmesinin temel aracı olarak dünya proletarya/sosyalist diktatörlüğünün kurulması savaşımına önderlik etmeye yetenekli tek sosyal sınıf olan işçi sınıfının kendisi de, gerek tekil devletler gerek dünya ölçeğinde böylesi zorlu bir savaşıma önderlik edebilmek için, leninist tipte bir komünist partinin önderliğine gereksinim duymaktadır.   DEVAMI...

 
Beş Adet Yazı ve Kitapçık

1-Partileşme Sürecine Genel Bir Bakış (2 Mayıs 1985)

2-TDKP Parti Değil, Parti-Öncesi Komünist Bir Örgüttür (Ağustos 1985)

3-Tartışma Yayın Organı Değil, Sovyet Modern Revizyonizmine Karşı Teorik Mücadele Organı (12 mayıs 1986)

4-TDKP'nin Demokratik Diktatörlük Anlayışının Eleştirisi (27 Kasım 1986)

5-Örgütlenmede Günün Görevi İllegal Örgütleri Yeniden Örgütlemek ve Güçlendirmektir (2 Haziran 1987)

İlgili yazı ya da kitapçıkları okumak için buraya tıklayınız.

PARTİ SORUNU VE HAREKETİMİZİN GÖREVLERİ ÜZERİNE - 2
Yazılar-BroşürlerGerek Marx gerek Lenin, proletaryanın bağımsız partisinin kurulması görevleri ile karşı karşıya oldukları zamanlar yukarıdakilere benzer kaygılardan uzak durmasının bilmişlerdir. Proletaryaya sömürüyü ortadan kaldırmak için hizmet görevi gören bir teoriye, bütün komünistlerin ortak programına adını veren bu büyük önderlerimizi bu sorunda da örnek almamak için ne gibi nedenlerimiz vardır ki?
PARTİ SORUNU VE HAREKETİMİZİN GÖREVLERİ ÜZERİNE (1) - 1
Yazılar-BroşürlerÖzellikle son 3 yıldır, dönüp dolaşıp konuşageldiğimiz, ele aldığımız bir sorundur proletarya partisinin yeniden kurulması sorunu. Bu sorun çözülmeden kaldıkça da böyle devam edecektir. Bir kaçınılmazlıktır bu. Bu sorunun yanı sıra birçok diğer sorunu da tekrar tekrar ele almak zorunda kalmadık mı? Örneğin, hareketimizin (2) hata ve zaaflarını defalarca tartışmadık mı? Ve tartışmayacak mıyız? Lenin’in dediği gibi:
“… yeniden ele almak kararını vermediğimiz tek bir görev yoktur. Bir yenilgiden sonra meseleyi yeniden ele almak, her şeyi baştan aşağı değiştirmek, meselenin çözümüne ne şekilde yaklaşmak gerektiğine ikna olmak, kesin doğru olmasa bile hiç değilse tatmin edici bir çözüm bulmak; biz böyle çalıştık, gelecekte de böyle çalışmak gerekir.” (Strateji ve Taktik, Aydınlık Yayınları, s. 42)
31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Komünist-Devrimci Taktik
Yazılar-BroşürlerBu yazıda yerel yönetimlerin demokratik ve sosyalist savaşımda ve toplumsal sınıfların her günkü yaşamlarında oynadıkları rol üzerinde ayrıntılı olarak durmayacağım. Bu konulara ilişkin ayrıntılı bilgi için okura 25 Mart 1984’te ve diğer yıllarda yapılan yerel seçimlere ilişkin olarak yazdığım yazıları okumasını önermekle yetineyim. Burada, ayrıntılara girmeksizin, kimi saptamalar yapacak ve politik olarak ilerici güçler, ama özellikle komünist-devrimciler söz konusu olduğunda, yerel seçim taktiğinin ne olması gerektiğini ele alacağım.
MAOCU REVİZYONİZMİN TKP/ML HAREKETİ’NİN ...
Yazılar-Broşürler“MAOCU REVİZYONİZMİN TKP/ML HAREKETİ’NİN GÖRÜŞLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ÜZERİNE” Başlıklı Yazının Yayımlanmasına İlişkin Açıklama

TKP/ML Hareketi’nin tarihine ilişkin belgeleri yayımlamayı sürdürüyorum.
Aşağıdaki yazıyı Türkiye ve Kuzey Kürdistan devrimci-demokrat ve komünist hareketinin tarihine ilgi duyan okurların eleştirel irdelemesine sunuyorum.

A.H.Yalaz
19 Eylül 2023
Pagina/Sayfa 1 - 23 1 2 3 4 > >>