Bilimsel Sosyalizm
   Nederlands                               www.bilimselsosyalizm.net  December 05 2021 04:02:58  
   Açılış_sayfanız_yapın  Sık_Kıllanılanlara_Ekle

   Ana Sayfa
   Yazılar/Broşürler
   Görüşler
   Komünist Hareketten
   Devrimci Basından
   Sol Hareketten
   Felsefe
   Katkılarınız
   Arşiv
   Sitede Ara
   Bağlantılar
   İletişim

English
   Home
   Opinion
   Revolutionary Press
   Left Movement
   Philosophy
   Site search
   Web links
   Contact'Bilimsel Sosyalizm' Internet Sitesi Komünist Düsünce ve Eylemin Hizmetinde
New Page 1

Bağlantı kurduğunuz www.bilimselsosyalizm.net komünist düşünce ve eyleme hizmet etmek için kuruldu. Proletarya diktatörlüğü aracılığıyla komünist bir dünyanın örgütlenmesi için devrimci savaşımın zorunluluğunu savunan bir ideolojik-politik çizginin niteliğini belirlediği bir kürsü olan bu site, işçi sınıfına dayanan sosyalizm anlayışını savunan komünist bir devrimci tarafından yönetilmektedir. Yeni, komünist bir dünyanın kurulması için yürütülen savaşımda Marksizm-Leninizm'in yol göstericiliği olmazsa olmazdır. Komünizmin dünya ölçeğinde örgütlenmesinin temel aracı olarak dünya proletarya/sosyalist diktatörlüğünün kurulması savaşımına önderlik etmeye yetenekli tek sosyal sınıf olan işçi sınıfının kendisi de, gerek tekil devletler gerek dünya ölçeğinde böylesi zorlu bir savaşıma önderlik edebilmek için, leninist tipte bir komünist partinin önderliğine gereksinim duymaktadır.   DEVAMI...

 
Beş Adet Yazı ve Kitapçık

1-Partileşme Sürecine Genel Bir Bakış (2 Mayıs 1985)

2-TDKP Parti Değil, Parti-Öncesi Komünist Bir Örgüttür (Ağustos 1985)

3-Tartışma Yayın Organı Değil, Sovyet Modern Revizyonizmine Karşı Teorik Mücadele Organı (12 mayıs 1986)

4-TDKP'nin Demokratik Diktatörlük Anlayışının Eleştirisi (27 Kasım 1986)

5-Örgütlenmede Günün Görevi İllegal Örgütleri Yeniden Örgütlemek ve Güçlendirmektir (2 Haziran 1987)

İlgili yazı ya da kitapçıkları okumak için buraya tıklayınız.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ORDUSU SURİYE’DEN DEFOL!
Yazılar-Broşürler(Bu yazıdan önce, görece ayrıntılı bir analiz için, bu sitede yayımlanan 5 Mart 2016 tarihli “ORTADOĞU’DA EMPERYALİST YENİDEN-PAYLAŞIM SAVAŞI VE KOMÜNİST-DEVRİMCİ TUTUM” başlıklı yazımın okunmasını salık veririm.)

Türkiye Cumhuriyeti (TC) tarafından, gerek Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nin gerekse Rusya’nın “izin” vermesi üzerine,  yapılan “Barış Pınarı Harekâtı” adı verilen saldırganlık ve işgal harekâtı sürüyor. ABD ve Rusya Federasyonu ve dolaylı olarak Baas rejimi hükümetleri ile politik İslamcı Erdoğan hükümeti arasında yapılan anlaşmalar nedeniyle Suriye’nin içinde bulunduğu durum daha da karmaşıklaştı. Suriye fiilen birkaç askeri ve politik nüfuz bölgesine bölünmüş bir coğrafyadır. Çok sayıda iç ve dış politik ve askeri oyunculu bir coğrafya. Suriye’de var olan durum çok yönlü ve çok etmenli kapsamlı ve ayrıntılı yeni bir politik ve askeri analizin konusu olmalıdır ama şimdilik genel çizgileriyle bir durum saptaması yaparak tutumumu açıklamakla yetineceğim. 
SELAM OLSUN KOMÜNİST-DEVRİMCİ GARBİS ALTINOĞLU’NA
Yazılar-BroşürlerGarbis Altınoğlu’nun aramızdan ayrıldığı haberini aldığım zaman hem büyük bir üzüntü duydum hem de öfke.  Onunla savaşım yoldaşı olmamızın verdiği üzüntü bir yana, Türkiye ve Kuzey Kürdistan ve genel olarak dünya komünist-devrimci hareketi on yılların ürünü olan bilgi ve deneyim birikimine sahip olan bir komünist-devrimciyi yitirdi.
Beş Adet Yazı ve Kitapçık
Yazılar-BroşürlerGENEL BİR AÇIKLAMA

Bu kez, 1980’li yıllarda yazdığım beş adet yazı ve kitapçığı yayımlıyorum. Değişik sorunları ele alan bu ürünlerin hem devrim ve sosyalizm savaşımının güncel sorunlarına hem de Türkiye ve Kuzey Kürdistan’ın devrimci politik tarihine ilgi duyanlar için yararlı olacaklarını düşünüyorum.
Demokratik Devrim mi? Sosyalist Devrim mi?
Yazılar-Broşürler
AÇIKLAMA

“Demokratik Devrim mi? Sosyalist Devrim mi?” kitabını Ağustos 1987’de yazdım.

Geride kalan yaklaşık 32 yıl içinde Türkiye ve Kuzey Kürdistan coğrafyası toplumsal yaşamın her alanında büyük değişiklikler geçirdi. Kitap okunurken bunun hesaba katılması gerektiği açık olmakla birlikte, kitabın ele aldığı sorunlar (devrim aşamaları, devrimde önderlik, devlet iktidarı, devrim programı, strateji vb.) güncelliğini korumaktadırlar.
Pagina/Sayfa 1 - 21 1 2 3 4 > >>